Tăng giá thép hình chữ H của Hàn Quốc trong tháng 7