Thép Hộp, Quy Cách Thép Hộp Vuông, Thép Hộp Nhập Khẩu