Thép Hộp Kẽm 30 x 60, Hộp Thép Mạ kẽm 40 x 80, 50 x 100, 75 x 150, 100 x 200, 150 x 200