Thép Hộp Kẽm 50 x 100, Hộp Thép Mạ Kẽm 60 x 120, 70 x 140, 75 x 150, 80 x 160, 100 x 150