Thép Ống Mạ Kẽm Phi 114, Phi 141, Phi 168, Phi 219, Phi 273, Phi 325, Phi 355, Phi 406