Thép Ống Mạ Kẽm Phi 21, Phi 508 dn500, Phi 610 dn600, Phi 168 dn150, Phi 325 dn300