Thép Ống Mạ Kẽm Phi 34 dn25, Phi 48 dn40, Phi 60 dn50, Phi 76 dn65, Phi 90 dn80